Individet og fellesskapet

Venstre er et sosialliberalt parti. Å være sosialliberal innebærer en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Derfor setter Venstre alltid det enkelte menneske i sentrum, ikke grupper eller klasser. Alle mennesker er likeverdige, men ingen er like. Økt frihet gir nye muligheter for menneskelig vekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Frihet er en forutsetning for å ta ansvar for egne handlinger og hensyn til sine medmennesker. Mennesker som har frihet, har også ansvar for å finne fellesskapsløsninger som tar vare på alle, også livsgrunnlaget til våre etterkommere. Individets frihet må alltid balanseres opp mot individets plikt til ikke å begrense andres reelle frihet.

Venstres fellesskapsperspektiv går på tvers av generasjonene. Venstre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk som ikke slår beina under fremtidens velferdsstat. Samtidig har vi et forvalteransvar som skal sikre generasjoner etter oss lik tilgang på naturopplevelser og en hverdag uten forurensing.

Frihet for enkeltindividet og ansvar for fellesskapet er Venstres grunnleggende verdier. Derfor er Venstres kjernebudskap: Mer frihet, mer ansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**