Nei til kriminalisering av sexkjøp

Samfunnet må ikke bidra til å gjøre hverdagen for den prostituerte enda mer vanskelig og utsatt. Venstre mener at vi må skille mellom det å bekjempe prostitusjon og å bekjempe den prostituerte selv. De prostituerte fortjener å bli møtt med reelle valgmuligheter, ikke symbolpolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester bidrar til at volden i disse miljøene øker og at den prostituerte blir tvunget til å selge seksuelle tjenester andre steder enn i det offentlige rom. Det vil øke hallikenes makt over kvinnene og gjøre politiets arbeid med å beskytte kvinnene mot vold og overgrep enda mer vanskelig. Venstre er derfor imot et slikt forbud og mener derfor at kriminalisering av kjøperen i realiteten betyr at den prostituerte selv blir hardt rammet. I stedet vil Venstre arbeide for sosialpolitiske tiltak rettet spesielt mot denne gruppen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**