Sikring av naturhistoriske verdier

I dag har naturhistoriske funn av vitenskapelig eller utstillingsmessig verdi ikke noe vern mot salg og utførsel fra landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

I den anledning er det viktig å få et lovverk som sikrer de mest betydningsfulle naturhistoriske funn for offentligheten. Dette kan være mineraler, fossiler eller rester av planter og dyr fra før år 1537. Slike funn skal tilbys staten, som gis forkjøpsrett til å kjøpe gjenstandene mot kompensasjon til finneren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**