Sykelønn

Venstre ønsker å bevare en god sykelønnsordning. Det er likevel viktig at målene i avtalen mellom partene i arbeidslivet om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) nås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Utgiftene til sykelønn er fortsatt på et for høyt nivå. Dette er utgifter som vi både kunne og burde ha brukt på viktige velferdsoppgaver som for eksempel skole, eldreomsorg og helse.

Venstre mener årsakene til et høyt sykefravær er sammensatt og understreker derfor betydningen av et godt arbeidsmiljø, god personalpolitikk og god ledelse på arbeidsplassen. Venstre ønsker primært å videreføre dagens sykelønnsordning. Dersom hensikten med IA-avtalen ikke oppnås, mener Venstre det kan være nødvendig med endringer. Kronikere og fravær ved barns sykdom skal skjermes ved eventuelle endringer i sykelønnsordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**