Venstre skeptisk til omfattende datalagring

Venstre frykter at en implementering av datalagringsdirektivet fører til at informasjon om kontakt mellom mennesker – som ikke er mistenkt for noe kriminelt – lagres i lang tid. Venstre har derfor forslått at Regjeringen ved en eventuell innføring av datalagringsdirektivet må sørge for at opplysninger lagres i maksimalt seks måneder – som er direktivets minimumstid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Under Stortingets behandling av IKT-meldingen foreslo Venstre at data som selskaper pålegges å lagre etter datalagringsdirektivet ikke må lagres lenger enn det som direktivet tillater som mimimum. Forslaget ble nedstemt. Venstres medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen tok opp det samme forslag under Stortingets behandling av Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2005. Datalagringsdirektivet (2006/24/EF) ble vedtatt 15. mars 2006. Direktivets formål er primært å bekjempe kriminalitet og terror og det ble initiert etter bombeangrepene i Madrid og London. Medlemsstatene må innen 15. september 2007 implementere direktivet i den nasjonale lovgivningen.

Datamus, hånd

Foto: Microsoft

– Direktivet innebærer et inngrep i borgernes rett til å bruke telefon og internett uten å bli overvåket , sier Borghild Tenden, Venstres medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Direktivet pålegger Internett- og teleselskap å lagre store mengder informasjon og kundenes bruk av telefon og internett. Det kan bl.a dreie seg om IP-adresser, navn og adresse på registrerte nettbrukere, tidspunkt for innlogging og utlogging, avsender og mottaker for all e-post, samt geografisk lokalisering skal lagres.

– Å lagre informasjon om kontakt mellom mennesker som ikke er mistenkt for noe kriminelt, er et brudd med liberale prinsipper om enkeltmenneskets frihet, fortsetter Tenden. Informasjon om egen private korrespondanse er privat, det er ikke noe nettleverandøren eller telfonselskapet mitt skal lagre – i tilfelle jeg kommer til å gjøre noe kriminelt en gang i framtida, sier Tenden.

Venstre har registrert at det har vært lite politisk debatt om dette direktivet. Vi frykter at direktivet nå blir implementert uten at en nøye gjennomgang av de personvernmessige følgende. Venstre har derfor tatt initiativ til at Stortinget allerede nå skal gi et klart signal om at omfanget av direktivet må være så lite som mulig. På denne bakgrunn fremmet Venstre forslag om at direktivets minimumslagringstid blir den lovlige maksimale lagringstiden i Norge ved en eventuell implementering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**