radioLiberal: Gro Skartveits innlegg

Gro Skartveit rettet landsmøtets oppmerksomhet mot den urimeligheten som ligger i at enkelte mennesker nektes retten til selv å velge hvem de vil gifte seg med fordi den ene parten anses som sterkt pleietrengende. Hun rettet også oppmerksomheten mot våre holdninger til prostituerte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Hør Gro Skartveits innlegg:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**