Skuffende at BIR får brenne mer avfall

Det er trist at Fylkesmannen gir BIR tillatelse til å doble forbrenningskapasiteten i Rådalen, sier Venstres gruppeleder i bystyret i Bergen og politisk nestleder i Hordaland Venstre, Anders Skoglund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


-Det er trist at Fylkesmannen gir BIR tilatelse til å dobble forbrenningskapasiteten i Rådalen, man tar ikke klimatrusseken på alvor ved å tilate så store co2-utslipp som denne utbyggingen medfører, sier Venstres gruppeleder i Bergen bystyre og politisk nestleder i Hordaland Venstre, Anders Skoglund i en kommentar til at Fylkesmannen i Hordaland har gitt sin godkjennelse til å utvide forbrenningsanlegget i Rådalen.

Fra 1 januar 2008 vil det bli forbudt å deponere nedbrytbart avfall, det er i denne forbindelse BIR har søkt om å få brenne avfallet de til nå har kunnet deponere.

– Det burde heller vært stilt strengere krav til gjenvinningsandel. Bergen og omegn er en sinke når det kommer til gjenvinning av avfall, de fleste andre byer og regioner har langt større gjenvinningsandel en oss, fortsetter Skoglund.

-Etter at BIR fikk bygge forbrenningsanlegget sitt i Rådalen har mann nærmest ensidig søkt å løse deponeringsutfordringene ved å brenne mest mulig avfall. BIR har invistert i en stor forbrenningsovn og vil ha avkastning på investeringene ved å la mest mulig gjenvinnbart avfall gå opp i røyk, det er trist at ingen offentlig myndighet setter foten ned for denne utviklingen, som i et miljøperspektiv opplagt går i feil rettning, avslutter Skoglund.

For ytterligere kommentarer, kontakt Anders Skoglund på tlf: 97 72 33 05.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**