Åpent brev til Statsbygg

De siste årene har vi opplevd en jevn økning i bruken av badeområdene på Huk.
Vi synes derfor det er på sin plass å spørre Statsbygg om det foreligger
konkrete planer for en oppgradering av disse populære områdene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


En perle vi må ta vare på
Frogner-Majorstuen Venstre ser svært positivt på at innbyggere i alle
aldre og fra alle deler av byen benytter seg av disse friområdene. Ikke
bare fra Oslo, men fra hele landet strømmer folk til for å bade
og sole seg i sommermånedene. Derfor mener Frogner-Majorstuen Venstre
at Statsbygg som ansvarlig forvalter bør vedlikeholde og oppgradere områdene.

Tilgjengelighet og brukervennlighet
I dag er det ikke lett for brukere som krever universell tilpasning å bade på Huk, derfor mener vi at Statsbygg bør gjøre stranda tilgjengelig for alle. I tillegg ser vi et behov for at det
bygges stupetårn og flere flåtebrygger. Vi ser også positivt på at areal opparbeides til f.eks. sandvolleyballbaner og andre utendørsaktiviteter.

Flere resirkuleringsstasjoner
I fjor opplevde vi store oppsamlinger med søppel, spesielt av engangsgriller.
Vil Statsbygg ta initiativ til å sette opp resirkuleringsstasjoner for disse?
Det må i år settes opp flere miljøstasjoner slik at det er enkelt for
folk å kildesortere avfallet. I fjor sommer var søppelproblematikken betydelig.

Områdene på Huk er en nasjonal perle. Frogner-Majorstuen Venstre håper
Statsbygg har klare planer og ideer for områdene, og vi inviterer gjerne på
en befaring for å diskutere hva som kan gjøres.

Jan Mesicek,
leder Frogner-Majorstuen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**