Kandidater fra Sokndal på samling

Kandidater fra Sokndal var med på Rogaland Venstres kandidatsamling i Stavanger 27. og 28. april. Vår 1. kandidat Sigvart Helgason og vår 3. kandidat Monica Unhammer Sand deltok på samlinga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Seminar 2

Foto: Tore Nilsen

Seminar 3

Foto: Tore Nilsen

Gjennom to aktive dager ble kandidatene skolert både politisk og organisatorisk. Rogaland Venstres stortingsrepresentant, Gunnar Kvassheim, innledet om aktuell miljøpolitikk med hovedvekt på lokalt engasjement. Klimapolitikken var et aktuelt tema.

Odd Einar Dørum hadde kommet fra Oslo for å orientere om Venstres skolepolitikk. Han viste til at Venstre på landsmøtet vedtok et nytt skolepolitisk manifest. Hovedtrekkene i manifestet er et sterkt ønske om å ta politisk ansvar for skolen. Det må satses på å styrke lærernes kompetanse, da de er nøkkelen til en bedre skole.

Samlingen inneholdt også gruppearbeid og regional nettverksbygging. Sokndals kandidater arbeidet sammen med representanter for lokallag på Jæren og i Dalane for å finne fram til felles utfordringer og løsninger på aktuelle problemstillinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**