Lokalt klimaengasjement i Røyken

Den 3.mai gikk startskuddet for klimakampanjene til venstrelagene i Røyken og Hurum.
Målet er å få i gang et lokalt klimaengasjement blant innbyggerne i kommunene våre. Alle kan bidra, store og små!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Røyken og Hurum Venstre vil samarbeide om miljøkampanjen "Fremtiden kan bli en ren fornøyelse — dersom vi handler nå"

 Gunn-Torill Homne Mathisen (Hurum) og Mary Sandal Johansen (Røyken)

Gunn-Torill Homne Mathisen (Hurum) og Mary Sandal Johansen (Røyken)
Foto: Marit Kolbræk

Venstre er Norges viktigste miljøparti og klimaet er vår tids viktigste miljøsak. Venstre vil ha klima på den lokalpolitiske dagsordenen.
Den 3. mai gikk startskuddet for klimakampanjene i venstrelagene Hurum og Røyken.
Målet er å få i gang et lokalt klimaengasjement blant innbyggerne i kommunene våre. Alle kan bidra, store og små!

Beregninger viser at man lokalt kan råde over virkemidler som kan være med å redusere utslippene med opp til 15 prosent. Lokale klimaplaner må på plass og følges opp. Det er mye å hente på å få på plass klimavennlig biodrivstoff, gjennomføre tiltak for energisparing i kommunene og sørge for bedre kollektivtilbud — for å nevne noe. Ja, så må vi bygge ut flere og bedre gang og sykkelveger. Plan for resirkulering i alle kommunale bygg, herunder rådhus og skoler.
Røyken Venstre har fått støtte fra Hurum Venstre i sitt arbeid for miljøkoordinator som kan jobbe interkommunalt. Miljøkoordinatoren skal planlegge og forberede saker slik at politikerne får en god oversikt for å gjøre vedtak. En fagperson på dette området vil trolig "lønne seg selv" ved å sørge for at kommunene får oversikt over tilskudd og støtte til miljøarbeidet, og kan søke støtte fra fylket og departementer.
Miljøinformasjonsloven fra 1. januar 2004 gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet. Det er kommunenes ansvar at innbyggere har tilgang til informasjon om miljøsituasjonen i kommunen. Miljøvernforvaltningen har utviklet en kommunal miljøstatusmal. (www.miljøstatus.no) Med denne malen kan kommunene lage rapporter på Internett. Røyken Røyken Venstre vil arbeide for at vår kommune får dette på plass i løpet av 2007

Klimakampanjen: Saker vil komme …

-Røyken Venstre vil dele ut løpesedler i forbindelse med Slemmestad dagene 2. og 3. juni:
“Fremtiden kan bli en ren fornøyelse ….”
-Røyken Venstre vil markere Miljødagen 5. juni

Vi kommer tilbake med mer informasjon ….

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**