Vil innføre kompetanseår for lærere

Venstres Annikken Kjær Haraldsen vil at lærerne i Levangerskolen skal få mulighet til å ta et kompetanseår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Dokument, program

Foto: Microsoft

I en interpellasjon i kommunestyret tar hun opp mulighetene for at Levanger kommune utreder mulighetene for å innføre et kompetaseår for lærerne i Levangerskolen.

– Det er av avgjørende betydning for utviklingen av kunnskapssamfunnet at lærerne er kompetente, motiverte og kunnskapsrike, sier Annikken Kjær Haraldsen. – Innføreingen av et kompentaseår vil blant annet bidra til at kontakten mellom skole og øvrige deler av samfunnet forsterkes, samt at lærerne får den motivasjon og kunnskap som kreves for å være lærer i dagens samfunn, sier hun.

En ordning med kompetanseår innebærer at lærerne etter et visst antall år – for eksempel syv år – kan få inntil et års permisjon med full eller delvis lønn for å ta relevant videreutdannelse eller å praktisere i annet relevant arbeid.

Les hele interpellasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**