Leirskolesaken, politikere i Ringerike samlet om forslag fra Venstre

Lovverket er ikke til hinder for å ta imot gaver til leirskole, som så langt som mulig er anonyme, sa Ole Gunnar Øhren (V). Hovedkomiteen i Ringerike sluttet seg til hans syn fredag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Skolestart, barn

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Dermed går signalet fra politikerne ut på at de ikke vil kutte ut leirskoletilbudet riktig ennå. I stedet vil de støtte opp under kreativitet og engasjement for å finne en løsning.
Ole-Gunnar Øhren presiserte at arbeidet for å skaffe midler til leirskole må skje i tilknytning til klassene. FAU ble nevnt som en mulig organisator i denne sammenhengen, men det tok Venstre-politikeren til motmæle mot.

– Vil du oppnå engasjement, så må dette være på klassenivå, sa han.

Jon Ovrum (RV) sluttet seg i stor grad til Øhrens forslag, og understreket at det må presiseres at gaver skal være frivillige og anonyme. – Da verner vi om de i samfunnet som ikke har råd til å bidra med penger, sa han.

Helge Fossum (Frp) hadde også et forslag til vedtak, der han ville åpne for den enkelte skolens mulighet til å gjennomføre leirskole. Han tok også til orde for å åpne for anonyme bidrag til leirskoleopphold.
– Jeg ønsker å stimulere engasjementet rundt dette. Det trenger ikke koste all verden, sa han.

Øhren hadde likevel problemer med Fossums forslag.
– Ut fra skoleloven kan jeg ikke støtte det. Det gir ikke like muligheter til alle elever på Ringerike, påpekte han.

Øhrens forslag ble vedtatt enstemmig. I tillegg sluttet komitéen seg til et forslag fra Helge Fossum, der Formannskapet oppfordres til å finne en løsning på finansiering av leirskole i revideringen av budsjett og økonomiplan

Saken er hentet fra www.ringblad.no, skrevet av Knut Andreas Ramsrud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**