Flertallet ønsker ikke Linux og CO2-kvoter

Venstres kommunestyrerepresentant Trygve Hermansen fremmet to forslag..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres kommunestyrerepresentant fremmet to forslag til økonomiplan- og budsjettbehandlingen i slutten av november. Forslagene ville kunne styrket kommunens økonomi og miljøet. Begge ble nedstemt av et flertall.

Forslagene:

1. Bærum-skolene har fått raskere PC-er for mindre penger enn før, ved å velge operativsystemet Linux. Systemet er billigere, mer stabilt og mindre utsatt for virus, og gir dermed bedre ressursutnyttelse og flere brukbare PCer. Kostnader kan man anta kommer i form av blant annet opplæring og support. Kommunestyret ber om en sak hvor det vurderes i hvilken grad Linux kan gi en besparelse for kommunens skoler.

2. Asker kommune har som Norges første kommune gått til innkjøp av CO2-kvoter ved fornyelse av leasingavtale for kommunens bilpark. Kommunestyret ønsker en vurdering av dette tiltaket og andre tiltak med sikte på å finne gode miljøløsninger ved framtidig fornyelse av kommunens leasingavtaler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**