Drammen Venstre med spørsmål til samferdselsministeren om godsterminalen i Nybyen

Drammen Venstre har, gjennnom stortingsrepresentant Borghild Tenden (bildet), spurt samferdselsministeren om hun kan garantere at godsterminalen i Nybyen blir nedlagt når terminalen på Alnabru i Oslo blir bygd ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Følgende spørsmål blir denne uken stilt til samferdselsministeren fra Borghild Tenden (V), nestleder i Transport og kommunikasjonskommiteen. Spørsmålet er laget av Drammen Venstre.

Spørsmål:
Kan samferdselsministeren love innbyggerne i Drammen at godsterminalen i Nybyen vil bli nedlagt når godsterminalen på Alnabru har fått utvidet sin kapasitet, og hvordan kan man få tilgang til statistikk over hvor godset som blir oppbevart der kommer fra og skal til?

Begrunnelse:
Ved Nybyen godsterminal i Drammen opplever vi store overskridelser av grenseverdiene for svevestøv og store støyplager for beboerne i området. Godsterminalen ligger mitt i sentrum av Drammen og tungtransporten til og fra terminalen øker kraftig. Grunnen til den økte mengden gods på terminalen i Nybyen kommer som en konsekvens av at kapasiteten er sprengt på godsterminalen på Alnabru. Utbygging av godsterminalen på Alnabru vil kunne gjøre terminalen i Drammen overflødig og ikke minst gjøre den totale godstrafikken på tog mer lønnsom. På komitéreise til Buskerud med Transport – og kommuniasjonskomiteen stilte jeg spørsmål om det fantes en statistikk over hvor gods som ble oppbevart på Nybyen kom fra og skulle til. Det fikk jeg ikke svar på. Dette synes jeg bør være tilgjengelig informasjon.

Hør saken på NrK Buskeruds 15.03-sending 14.05. her.

Borghild Tenden

Foto: Jan Harsem

Borghild Tenden er nestleder i Transport og kommunikasjonskommiteen, og stortingsrepresentant for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**