Gjerdrum: En moderne miljøkommune

Vi vil at Gjerdrum skal bli en moderne miljøkommune som tar klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene på alvor. Venstre vil gjennomføre en forpliktende klimaplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

klimakampanjelogo

Foto: k

Venstre er et moderne og ansvarlig miljøparti som vi vil gi våre barn og barnebarn like gode muligheter til å oppleve ren natur som vi selv har hatt. Det handler om å sikre livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Venstres miljøsatsing:

Forpliktende klimaplan: Venstre vil redusere klimautslippene med minst 30 % innen 2020. For å nå dette ambisiøse målet må Gjerdrum ha en forpliktende klimaplan.

Klimaplanens innhold:

o Arbeide for et godt utbygd gang- og sykkelveinett
o Legge til rette veier og parkeringsmuligheter slik at det blir mer attraktivt å benytte kollektive transportmidler
o Kommunens bilpark bør på sikt skiftes ut med mer miljøvennlige biler
o Utrede et sentralt biobrenselanlegg for Ask-området, som alle kommunale bygg i området må tilknyttes, og som tilknyttes alle nybygg samt alle bygg som renoveres innenfor området
o Alle nye utbyggingsområder må ha en plan for energiøkonomisering

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**