Drammen kommune – rettferdig og miljøvennlig innkjøp av varer og tjenester

Drammen Venstre ønsker at det ved alle anskaffelser av varer og tjenester som foretas på vegne av Drammen kommune skal tas miljøhensyn. Samtidig skal ikke Drammen kommune kjøpe varer og tjenester fra leverandører som bryter menneske- og sosiale rettigheter i sin produksjon eller virksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Etter den høytidelige overrekkelsen av Miljøbyprisen 2003 fra daværende statsminister Kjell Magne Bondevik og miljøvernminister Børge Brende har miljø- og bærekraftspørsmålet i Drammen mistet mye av sin aktualitet på den politiske dagsorden.

Jordens klima har endret seg merkbart i løpet av de senere årene. En hovedårsak til klimaendringene er økte konsentrasjoner av klimagasser til atmosfæren. Dette er i hovedsak en følge av økte utslipp fra vår energibruk og forbrenning av olje, gass og kull. For å bremse de menneskeskapte klimaendringene må utslippene reduseres betydelig.

I Drammen er det veitrafikken og oppvarming av boliger og næringsbygg som bidrar mest til klimagassutslipp og dårlig luftkvalitet. Globale klimaendringer kan føre til alvorlige økologiske og helsemessige skader, og kan få store negative økonomiske ringvirkninger.
Dårlig lokal luftkvalitet kan medføre helseskader og forverrede astma- og allergireaksjoner, luftveisinfeksjoner, hjerte- og lungelidelser, og fremskynde død blant utsatte pasientgrupper.

Barn og unge har rett til å vokse opp i et mangfoldig og levende miljø med ren luft, ren jord og rent vann. Hensynet til miljøet må derfor integreres som en del av all samfunnsstyring. Det skal lønne seg å handle og leve miljøvennlig. I denne forbindelse har det offentlige en særlig stor rolle som samfunnsaktør og storinnkjøper.

Drammen Venstre ønsker derfor at det ved alle anskaffelser av varer og tjenester som foretas på vegne av Drammen kommune skal tas miljøhensyn. Samtidig skal ikke Drammen kommune kjøpe varer og tjenester fra leverandører som bryter menneske- og sosiale rettigheter i sin produksjon eller virksomhet. Drammen Venstre vil derfor jobbe for en miljøsertifisering av alle kommunale innkjøp og kommunal drift, og for at Drammen som Lier blir en Fairtrade-kommune.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen
Bystyrekandidat
Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**