Folkemøte om kulturkvartalet

mandag 11.juni kl 19:00, Kulturhusets lillesal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kultur

Bodø kommune skal arrangere folkemøte om Nerbyen/ kulturkvartalet. Møtet skal holdes mandag 11.juni kl 19:00 i Kulturhusets lillesal. Hensikten med møtet er å gi en orienteriing om sak til Bystyret 21.juni i år, vedrørende å utrede alternativer ofr arealbruk, trafikk og parkeringsløsninger i Nerbyen. Det skal videre gi grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan for Nerbyen med kulturkvartalet.

kilde Avisa Nordland 25.mai 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**