På skolebenken

Det var to interessante timer på skolebenken Haugesund Venstres toppkandidater May Britt Vihovde og Tore Nilsen fikk på torsdag kveld. Sammen med andre politikere i byen var de invitert til Fagerheim og Hagland skole for en orientering om arbeidet ved disse to skolene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Skolestart, barn

Begge skolene gir tilbud til elever som trenger et mer tilpasset opplegg enn det som er mulig å gi dem i tradisjonell skole. Fagerheim er for elever på ungdomstrinnet, mens Hagland gir tilbud til elever på mellomtrinnet, dvs. fra 4. – 5. klasse og opp til 7. klasse.

Sammen med representanter fra andre partier, rådmann Hildegunn Staurseth og kommunaldirektør Stål Alfredsen fikk Vihovde og Nilsen en omvisning både på Fagerheim skole på Årabrot og Hagland skole. Entusiastiske ansatte ved begge disse skolene orienterte om arbeidet som blir gjort og hvilken betydning det har for både elevene som går der og byen som helhet.

Begge skolene tilbyr alternativ opplæring, der både faglig undervisning, sosial trening og praktiske aktiviteter inngår som en viktig del. Tilbudet er svært etterspurt, og behovet er stort. Trass i varierende kvalitet på bygninger og utstyr var det åpenbart at det ble gjort svært godt arbeid ved begge skolene.

Spesielt interessant var Hagland skoles opplegg for å invitere med elever fra den enkeltes hjemmeskole. Gjennom å inkludere klassekamerater fra den enkelte elevens hjemmeskole reduseres stigmatiseringen og mange elever opplever økt sosial mestring i samspill med sine klassekamerater.

May Britt Vihovde

På spørsmål fra May Britt Vihovde ble det gitt uttrykk for at man nok godt kunne ha hatt et opplegg for elever som er yngre enn det som er tilfelle i dag. Målsetningen må da imidlertid være at elevene skal føres tilbak til sin lokale skole så snart som mulig.

Omviningen og orienteringen var interessant og nyttig både for administrasjonen og for politikerne som til syvende og sist er dem som bevilger penger til slike tiltak. Løfter om økte midler ble det ikke gitt denne kvelden, men ingen av dem som møtte kan i framtida unnskylde seg med at de ikke har kunnskap om tilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**