Programarbeid

Det blir programmøte i Glomfjord mandag 04.06.07 kl.18.00 på Glomfjord skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Hei medlemmer i styret i Meløy Venstre og noen andre!

Det blir programmøte i Glomfjord mandag 040607 kl.18.00 på Glomfjord skole.

Jeg regner med at vi er ferdig med programmet innen kl 20.00 og som skrevet vi skal kun jobbe med valgprogrammet og få dette ferdig for trykking.

Vi sees på skolen!

Venstrehilsen fra

Wenche Nordem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**