8. Akershus – en region i Europa

Mange av utfordringene Akershus står overfor, møter man også andre steder i verden. Det er viktig å utveksle lærdom slik at man kan dra nytte av de erfaringene som gjøres på tvers av grensene. Akershus Venstre vil ta initiativ til et sterkere samarbeid og øke informasjonsutvekslingen med hovedstadsregioner i andre land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Utenriks, miljø

Akershus Venstre vil:
– gjøre informasjon om EØS-prosesser lettere tilgjengelig
– legge til rette for mer aktiv bruk av Europakontoret som påvirkningskanal overfor beslutningstakerne i EU
– bygge sterkere samarbeid med regioner i andre land for å utveksle kunnskap
– styrke informasjonsarbeidet om EUs utdannings- og forskningsprogrammer
– videreutvikle Gøteborg-Oslo – samarbeidet
– at Akershus fylke skal delta aktivt i Samarbeidsalliansen Osloregionen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**