En ny fylkeskommune — et enhetsfylke

Venstre vil slå sammen fylkeskommunen og fylkesmannen til et enhetsfylke. Den nye fylkeskommunen tillegges nye oppgaver.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Dokument, program

Det gjelder f. eks. sykehusene, velferdsoppgaver, kultur, næringsutvikling, landbruksforvaltning og miljøoppgaver. Oppland skal ikke slås sammen med Hedmark, men de to innlandsfylkene kan på flere områder utvikle samarbeidet. Det er også naturlig at Oppland samarbeider med andre tilgrensende fylker gjennom det såkalte Østlandssamarbeidet.

“Det er svært viktig med et levende folkestyre.” – Eivind Brenna, 1. kandidat for Oppkand Venstre

Oppland fylkeskommune må styrkes politisk gjennom økt folkestyre. Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør videreføres i nært samarbeid med kommuner og regioner i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**