Miljøbedriften N-diesel har leveret forstudien

Rapporten gjennomgår mange aspekter ved produksjon av bio-diesel og konklusjonen er klar. Arbeidet med N-diesel bør fortsette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Blir planene konkretisertet kan N-diesel begynne produksjon om 3 – 4 år. For Eigersund kommune vil en få økt aktivitet i havna og N- diesel vil måtte investere store beløp. Ett skjær i sjøen er at det er fler einterssenter om det samme området på ca 100 mål som ligger i Holevika. Her er rapporten som er ført i pennen av Rasmus Gundersen. (Rapporten er skrevet på engelsk)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**