Oppland Venstres Program

Oppland Venstres Program for perioden 2007 – 2011. Vedtatt på programmøte i Oppland Venstre 5. mai 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Natur

1. Venstres grunnsyn
Venstre tror på et åpent samfunn bygd på et sterkt lokalt folkestyre.
Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er det fordi vi har tillitt til enkeltmennesket med toleranse for ulike livssyn med sterk vekt på ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Venstre mener naturens verdi, mangfold og likevekt må ligge til grunn for konkret miljøpolitikk. Derfor er Venstre et grønt parti.

Venstre tror på et samfunn bygd på nestekjærlighet, omsorg, rettferdig fordeling, respekt for hverandre uten diskriminering og rasisme. Partiet vil kjempe for disse verdiene, både i nasjonal og global sammenheng.

2. En ny fylkeskommune — et enhetsfylke
3. Sykehus og helsetilbud
4. Miljøfylket Oppland
5. Oppland under en global oppvarming
6. Samferdsel
7. Skole
8. Kultur og idrett
9. Nyskaping og næringsutvikling
10. Primærnæringer og landbruk
11. Helse og omsorg

Hele programmet som word-fil

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**