Sarpsborg Venstre ønsker å sette søkelyset på sikre skoleveier

Å få flere Barn til å gå til skolen, vil ha både helseeffekt og en miljøeffekt, men vi må ha en holdningsendring til sikring av skoleveier.
Mange steder blir bilen prioritert på bekostning av barna. Dette kan vi ikke godta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre vil ta initiativ til at kommunale midler til bedre skoleveier vil utløse økte statlige bevilninger. Dette samsvarer med en tilsvarende ordning for kollektivtrafikk, som transportøkonomisk institutt har gitt meget gode skussmål

Det er mange steder grunn til å bli sjokkert og skamfulle over hvor farlige skoleveiene er. Vi må kunne forsikre foreldrene rundt om i vår kommune og resten av landet, at de trygt kan sende ungene på vei til skolen. Dette er dessuten i ferd med å bli en ond sirkel, stadig flere foreldre kjører kjører barna til skolen fordi de synes veien er for farlig. Dermed øker biltrafikken, noe som igjen ikke bidrar til tryggere skolevei.

Staten må ha en pådriverrolle og et ansvar for å bidra til å trygge skoleveier. Dette er en sak som er viktig for mange, og det bli en viktig sak i valgkampen. Sarpsborg Venstre vil jobbe for sikrere skoleveier i vår kommune. En trygg vei, er en trygg framtid for våre håpefulle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**