Venstre og kildesortering

I Skien bør vi jobbe for en utvidet kildesortering som også tar for seg glass og metall i tillegg til matavfall og plast, mener Skien Venstres Gustav Søvde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gustav Søvde

Foto: Skien Venstre

I denne 4-årsperioden i kommunestyret i Skien har vi fått vedtatt innsamling av biologisk avfall (matavfall) som skal samles inn fra hver husholdning. Det er meningen at dette skal starte fra kommende nyttår. Det er positivt at dette blir tatt ut av den vanlige søpla og kan behandles på en egen måte. Da vil vi også få synliggjort hvor mye mat vi kaster, og om hver enkelt av oss må se på dette på nytt. Samtidig skal det starte innsamling også av plast.

I kommende 4-årsperiode bør det bli en utfordring å komme videre med en innsamlingsordning fra hver husholdning også av glass og metall. En får samlet inn mye ved de miljøstasjonene som nå finnes. Men for mange blir nok dette allikevel for tungvint, ikke minst for folk uten bil. Mye glass og metall går nok derfor i den vanlige søpla. Skien Venstre vil arbeide for en kildesortering også av glass og metall fra hver husholdning i neste bystyreperiode.

Gustav Søvde
Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**