Miljø

Venstre er kollektivtrafikkens beste venn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi har kjempet for at vi skal få 5-minutterstrikk — og vunnet frem. Nå vil Venstre ha permanent 5 min. trikk helt frem til Ljabru. Frekvensen skal økes på T-banen og prisene skal ned for å kunne erstatte bilbruken med kollektivtrafikk.

Venstre vil:

* Videreføre 5-minutterstrikk helt til Ljabru innen neste valgperiode.
* Etablere egne parkeringsplasser langs kollektivlinjene for å spare miljøet.
* Være pådriver for kildesortering av byens avfall.
* Arbeide aktivt for en grønnere og renere by som vi alle skal trives i. Verne om våre attraktive grøntarealer – gater og fortau skal være ryddet for snø om vinteren.
* Anlegge flere sykkelstier for en tryggere og miljøriktig bytransport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**