Oslopakke 3 nødvendig, også for miljøet

Ny E18 trengs for både folk og miljø, i tillegg til satsing på kollektivtransport. Det skriver Ole Andreas Lilloe-Olsen i et svar til Miljøpartiet de Grønne, som sier nei til ny E18.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Morten Haave i Miljøpartiet de grønne (MPG) skriver i Budstikka 18.juni under overskriften "Mer kollektivt nødvendig". Jeg er enig med Haave om mye, men i motsetning til MPG er Venstre for Oslopakke 3. I følge utredningen til Civitas vil Oslopakke 3 redusere antall personer som utsettes for skadelig partikkelforurensning med 55% totalt og langs tunnellene på E-18 med mellom 75 og 80%. Personer som utsettes for overskridelser av NO2 reduseres med hele 95%. Videre vil antall boliger innenfor støysonen langs E-18, ifølge beregningene til Miljøakustikk AS, reduseres med 40% fra Lysaker til Høvik og med opptil 86% i rød sone fra Høvik til Asker grense.

Ole Andreas Lilloe Olsen

Ole Andreas Lilloe Olsen
Foto: Jan Schwenke

Dette er viktig for Venstre. Og ingen som tar miljøproblemene til de som bor langs E-18 på alvor kan påstå at satsingen på ny E-18 er "lettvinte, kortsiktige utspill" i forhold til å løse miljøproblemer. Oslopakke 3 vil gi en helsebringende miljøgevinst for svært mange. Venstre er enig med MPG om at vi trenger en langt større satsing på kollektivtrafikk. Bare en betydelig større satsing på skinnegående transport kan redusere trafikkproblemene og bedre mobiliteten for innbyggerne. Kollektivsatsingen i Oslopakke 3 er for liten, men 12,4 milliarder til kollektivsatsing i Akershus er dog et viktig skritt på veien. Konsekvensen av å si nei takk til de midlene som tilbys, slik MPG vil, fører til at midlene går til samferdselsprosjekter andre steder i landet. Det hjelper i alle fall ikke på kollektivtilbudet i Bærum.

Venstre i Akershus har programfestet en stor satsing på baner. Tilslutningen til banene vil imidlertid avhenge mye av billettpris og hvilke kombinasjonsløsninger vi tilbyr brukerne. Bærum Venstre vil ha en stor satsing på parkeringshus i tilknytning til de større stasjonene, og en ordning med rimelige årskort eller gratis parkering for faste kollektivkunder.

Ny E-18 vil løse mange miljøproblemer, men selvsagt ikke trafikkproblemene. Kapasitetsøkningen vil raskt bli spist opp av vekst i trafikkvolum. Det er imidlertid ubehagelig å stå i kø i tunnel. Særlig når toget raser forbi på dobbeltsporet hvert 10. minutt. – Takket være Oslopakke 3!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**