Svar til Senior Høyre

Høyres har egen seniorgruppe – de spør partier og ordførerkandidater i Eigersund om partiene i Eigersund vil ha rådgivende avstemmning om eiendomsskatt eller ikke. Les Venstres svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Svar til Senior høyre:
Siden spørsmålet er gått både til parti og ordførerkandidat og vi står på samme linje kommer her et felles svar. Siden svaralternativene ikke dekker våre svar, svarer vi mer utfyllende der vi ikke kan svare slik det legges opp til

1)Vil ditt parti gå inn for folkeavstemming:

Svar:
Dette er et spørsmål som Eigersund Venstre ikke har tatt stilling til, og det vil bli et spørsmål som den nye kommunestyregruppen må avgjøre.

2) Vil ditt parti gå inn for å redusere og avvikle eiendomsskatten i kommende 6 år?

Svar:
Det vises til Venstres program for neste kommunestyreperiode (2007 — 2011) som vi vil stå på.
Sitat fra programmet:
Venstre vil:
Redusere eiendomskatten etter hvert som økonomien gjør dette mulig, uten at det går på bekostning av viktige kommunale tjenester.

3) Vil ditt parti respektere folkeavstemmingens resultat?

Svar:
Ja, Venstre var partiet som foreslo og fikk flertall for rådgivende folkeavstemminger i Eigersund kommune og vil respektere resultatet som en slik avstemming vil gi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**