For en fornøyelig framtid det kan bli

Det er kommunevalg om kort tid. Flere parti stiller liste i kommunen vår, og innbyggerne skal velge parti og folkevalgte som skal representere politiske viktige saker for innbyggerne våre de fire neste årene. Vi som står på listene har forskjellige utgangspunkt for å stå på disse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Heidi Skifjell

Heidi Skifjell

Felles for oss som derimot vil bruke tid og ressurser på politisk arbeid, er imidlertid at vi alle ønsker det beste for Finnøy-samfunnet. Vi er interessert i å bidra med våre ressurser for å få dette til, sammen med folkevalgte og kommuneadministrasjonen. Vi er en liten kommune og har tradisjon for å samarbeide godt, uavhengig av parti. Det er allikevel saker vi prioriterer forskjellig og som gjør lokalpolitikk og politisk arbeid generelt, spennende. Valgkampen som starter nå vil fokusere på disse sakene.

En av hjertesakene til Venstre er og har alltid vært miljøsaken. Miljø er blitt et hovedtema for de fleste partiene i denne valgkampen.
Miljøspørsmålet dreier seg om mange områder, alt fra C02-utslipp, viktigheten av miljøvennlig mat, hva hver enkelt av oss kan gjøre i hverdagen, hvordan vi velger å leve hver for oss og sammen etc.

Finnøy Venstre vil tidlig i neste periode foreslå en miljøplan for Finnøy kommune. Vi vil bli en av de første kommunene i landet med en slik plan. Planen skal ta for seg flere miljøområder og virke retningsgivende for kommune, bedrifter og innbyggere. Dette fordi vi tror vi kan bli enda mer miljøbevisste i vår kommune.
Vi skal så arbeide for å synliggjøre kommunen vår som en kommune med miljø i fokus på alle plan.

Finnøy Venstre vil gjøre dette arbeidet sammen med bedrifter og innbyggere. Vi har i vår kommune alle forutsetninger for å lykkes. "Smått er godt", er et kjent begrep for de fleste av oss. Det er ofte de små tinga vi gjør, som gir oss de gode følelsene, følelser som i Ladstein Bygg as sitt slagord bidrar til "Finnøy- et godt sted å leve

Heidi Skifjell
1. kandidat Finnøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**