Ber Navarsete gripe inn i byggingen av nye Lysaker stasjon

Som en konsekvens av at automatbane alternativet ble varket av lokalpolitikerne i Akershus, har det oppstått ny forvirring om lysaker stasjon. Grunnen er at stasjonen skal tilpasses en baneløsning Jernbaneverket nå ikke vet hvordan vil se ut melder Aftenposten. Venstres Borghild Tenden mener Navasete bør gripe inn og samle alle de berørte partene til et møte for å få ryddet opp i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Les mer på Aftenspostens nettsider:

– Navarsete må gripe inn på Lysaker

– Jernbaneverket ber Navarsete rydde opp

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**