Miljødrivstoff må tvinges frem

3140Det er positivt at regjeringen har tallfestet mål for satsingen på klimavennlig biodrivstoff, skriver Venstres Heidi Flaten i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Biltrafikk

Foto: Microsoft

Det er positivt at regjeringen har tallfestet mål for satsingen på klimavennlig biodrivstoff, men det er skuffende det ikke blir foreslått tiltak som monner. Med det tempoet regjeringen har i denne satsingen vil Norge forbli forbikjørt og parkert på dette viktige området.

Både biodiesel og etanol har nå fått avgiftsfritak. Dette gjør at selskapene har gode vilkår for å selge denne typen miljødrivstoff. Venstre vil derfor tvinge oljeselskapene til å selge miljødrivstoff i Norge. Mens det her til lands finnes knapt et knippe tankstasjoner for biodrivstoff, er det flere hundre i Sverige, og der er alle store bensinstasjoner pålagt å tilby dette.

I kommunestyret har Levanger Venstre tidligere fremmet forslag om at Levanger kommune skal benytte biodiesel til bruk i den kommunale bilparken. Venstres intensjon var at kommune og bensinstasjoner i fellesskap skulle samarbeide om å tilby biodrivstoff til både kommunale biler og som et tilbud til billistene. Biodrivstoff er billigere i salg, og dette ville vært et godt tilbud til den allmene billist og et bidrag for miljøet.

Heidi Flaten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**