Sats på skolen!

I Rælingen har vi en god skole, men etter Venstres mening er det mye som kan bli bedre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


De senere årene har veksten i antall elever har vært større enn veksten i antall lærere. Venstre foreslo ved årets budsjettbehandling, som eneste parti, å øremerke en bevilgning til å ansette flere lærere slik at lærertettheten bedres.

Nylig har det blitt konstatert at kommunen bryter opplæringsloven på flere punkter vedrørende tjenestetilbudet til elever med spesielle behov. Tall fra Skoleporten.no viser at Rælingen har dårligere resultater på avgangsprøvene i norsk, matematikk og engelsk enn snittet for Akershus og når det gjelder resultatene for standpunktkarakterene i matematikk har disse ligget under både fylkes- og landsgjennomsnitt de siste fem årene.

Venstre vil satse på kvalitet i skolen ved å prioritere tiltak for lærerne. Vi mener gode lærere er nøkkelen til god undervisning. Venstre vil derfor ha på plass en femårig allmennlærerutdanning, samt å styrke videreutdanningen av lærerne.

I Rælingen ønsker Venstre å innføre en forsøksordning med å innføre et kompetanseår for lærere hvor de kan få muligheten til videreutdanning og faglig påfyll. Innføring av et kompetanseår vil også kunne bidra til at det blir mer attraktivt å være lærer, og stimulere erfarne lærere til å holde ut lenger i yrket, noe som vil være helt viktig for å unngå lærer- og kompetansemangel de kommende årene.

Er du enig at en god skole er viktig og bør prioriteres, så stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**