Venstre vil innføre kulturstyre på nytt

En egen politisk gruppe og har sett på kommunens politiske struktur. Et av forslagene er å opprette et eget kulturstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


For Venstre er dette et meget godt forslag. Kulturen har “druknet” i skole og helse saker og det er et viktig signal å gi at kulturpolitikken i Eigersund må prioriteres, det andre aspektet med et nytt kulturstyre er å engasjere flere av kommunens innbyggere i den politiske styringen av kommunen. SLik det er nå er det få som bestemmer mye. For Venstre og for demokratiet er det best at mange er med og bestemmer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**