Hvem snakker de med?

Lobbyister er blitt en del av den politiske hverdagen. Da er det viktig at det er åpenhet rundt hvem regjeringen fører samtaler med. Derfor har Venstre foreslått et lobbyregister. Venstre tok initiativet til en bedre offenlighetslov og nå foreslår partiet altså et offentlighetsregister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

Gunnar Kvassheim var en av drivkreftene for en bedre offentlighetslov. Sammen med Lars Sponheim foreslår han nå et lobbyregister som skal vise hvem statsrådene snakker med, hva de snakker om og hvilke interesser lobbyistene representerer.

Offentlighetsloven regulerer skriftlig kontakt. Møtevirksomheten har hittil vært unntatt registrering og offentliggjøring. — Lobbyvirksomheten er blitt mer intensivert og profesjonalisert. Da er det helt naturlig å videreutvikler dette og får mer åpenhet rundt hvem som møtes, og hva de snakker om, sier Gunnar Kvassheim til Aftenposten.

Kvassheim peker på at det er helt legitimt å ha møter med regjeringens representanter. Samtidig er det klart at det er avgjørende at informasjon om hvem som har kontakt med regjeringen og hva de ønsker å oppnå gjennom denne kontakten blir offentlig.

— I Kongressen og EU-parlamentet er dette en selvfølgelighet, sier Kvassheim til Aftenposten.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**