Trenger en kommunal plan mot vold mot kvinner

— Rapportene om overfylte krisesentre og manglende bosted for kvinner som flykter fra voldelige partnere viser at det er et klart behov for en kommunal plan mot vold mot kvinner. Det sier Tore Nilsen, leder i Haugesund Venstre og 2. kandidat ved høstens lokalvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre har lenge pekt på at vold i nære relasjoner er et alvorlig og økende problem. Tidligere justisminister Odd Einar Dørum rettet oppmerksomheten mot dette problemet, men dessverre har ikke dette blitt fulgt godt nok opp i kommunene.

Tore Nilsen

Tore Nilsen

Tore Nilsen peker på at det er kommunene som har ansvar for å følge opp dem som opplever vold i nære relasjoner. Dette rammer særlig kvinner og barn. Krisesentrene gjør en viktig jobb og er et nødvendig tilfluktssted for dem som blir utsatt for vold fra partnere. Det er dessverre kommunene som svikter når det ikke finnes tilbud utover den akutthjelpen krisentrene kan tilby.

Venstre ønsker en kommunal tiltaksplan som både tar for seg forebyggende tiltak, men som også inneholder tiltak for å hjelpe kvinner og barn som har vært utsatt for vold. Det er særlig viktig at disse tilbys et bosted utenfor krisesentrene. — Ulike instanser som sosialtjenesten, politiet, psykologtjeneste, skole og barnevern må involveres i arbeidet med å hjelpe voldsrammede, sier Tore Nilsen.

Det er særlig grunn til bekymring når vi vet at en overvekt av de kvinnene som finner veien til krisesentrene ikke har et støttende nettverk rundt seg. Derfor må kommunene ha en beredskap for å hjelpe ofrene både praktisk, økonomisk, medisinsk og sosialt. Dette er en viktig sak for Venstre ved høstens lokalvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**