Venstres regionprogram

Arendals Tidende er litt unøyaktig om Venstre og regionar i ein leiarartikkel i ferietida. Venstre har ikkje einsidig samanslåing Aust- og Vest-Agder i programmet, men seier at desse to fylka høyrer til i same region. Her er utdrag frå felles program for Venstre i Aust- og Vest-Agder:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


“Det pågår for tiden en viktig debatt om lokaldemokratiet. Venstre ønsker tre forvaltningsnivåer i Norge: Kommune, region og stat. Venstre vil at Aust- og Vest-Agder skal tilhøre samme region. Regionene må styres av en folkevalgt forsamling. Venstre vil at Statens ansvar i regionene (i dag Fylkesmannen) reduseres til kontrolloppgaver, mens de politiske avgjørelsene skal tas av folkevalgte organer lokalt.
Venstre vil at de nye regionene skal bli tilstrekkelig store og bidra til å styrke lokaldemokratiet, bedre samordningen av ressursene og videreutvikle spisskompetanse i næringsliv, utdannelse og forskning.
Venstre vil at regionene skal ha ansvar for viktige samfunnsområder som helse, samferdsel, miljøvern, energiutvikling og kultursatsing. Vi vil at sykehusene skal tilbakeføres til regionene slik at de igjen blir underlagt demokratisk styring og kontroll.”

Jan Kløvstad
leiar i Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**