Ber Stoltenberg ta opp Sellafield med Gordon Brown

Det foreligger planer om snarlig gjenåpning av det omstridte atomgjenvinningsanlegget THORP i Sellafield. I et brev ber derfor Gunnar Kvassheim (V), Jens Stoltenberg ta opp saken direkte med Storbritannias nye statsminister Gordon Brown.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


— Stoltenberg bør anmode Gordon Brown om et møte hvor THORP-saken kan taes opp. Statsministerskiftet i Storbritannia gir en god anlegning til et nytt framstøt for å få stoppet gjenåpningen av THORP-anlegget, uttaler Venstres Gunnar Kvassheim.

 Venstres Gunnar Kvassheim ber Stoltenberg engasjere seg i saken for å stoppe gjenåpningen av atomanlegget THORP i Sellafield.

Venstres Gunnar Kvassheim ber Stoltenberg engasjere seg i saken for å stoppe gjenåpningen av atomanlegget THORP i Sellafield.
Foto: Microsoft

– Gordon Brown har bebudet ny kurs på en rekke områder. Han bør derfor utfordres til å legge om kursen også når det gjelder gjenåpningen av THORP-anlegget. Venstre ber derfor statsministeren engasjere seg med større tyngde i saken, legger Kvassheim til.

Kvassheim mener det også er grunnlag for et felles nordisk statsministerinitiativ i saken.

Lekkasje ble ikke oppdaget
I 2005 ble det avdekket en alvorlig lekkasje av høyradioaktivt materiale fra THORP i Sellafield. Det gikk flere måneder før lekkasjen ble oppdaget, og forholdet førte til at britiske myndigheter den gang stengte anlegget.

– Anlegget framstår ikke i en stand som gir grunnlag for gjenåpning, og det har vært gjentatte brudd på sikkerhetsrutinene. Jeg er derfor svært bekymret over planene for gjenåpning, avslutter Kvassheim.

Les brevet fra Gunnar Kvassheim til Jens Stoltenberg her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**