Er åpenhet et problem?

Det er forbundet med noe undring å lese en kommentar fra en av Arbeiderpartiets lokale representanter i Tønsbergs Blad denne uke, i anledning Venstres ønske om innføring av en lobbyjournal for regjeringen. Fra AP-hold blir det kommentert at frustrasjonen nok er stor for opposisjon med en styrende flertallsregjering og at man ikke vet hva som foregår “i lukkede rom”. På en måte blir det også indirekte konkludert at slik må det nå en gang være. Ja vel? Må det være slik?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lukket dør

Venstre har alltid stått for åpenhet og fremmet også i 2004, sammen med SV, et forslag om å etablere en registreringsordning for lobbyvirksomhet i Stortinget. Den gangen satt Venstre selv i regjering. Som en del av ryggmargen i Venstre ligger prinsippet om åpenhet og at makt skal spres og balanseres.

Venstre har med sitt sosialliberale samfunnssystem fokuset på fire viktige bærebjelker i samfunnet: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Vi er som parti helt uavhengig av særinteresser og svært opptatt av å sikre de nevnte fire institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

Vi mener helt klart at politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer. Dette burde vel nærmest være selvfølgeligheter for alle som ønsker å framstå som demokratiske partier.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Når vi som parti nå foreslår lobbyjournal for regjeringen, er ikke dette noe nytt og særegent for Norge. Europaparlamentet og Kongressen i USA har hatt systemer for registrering av lobbyister i flere år allerede.

Når innsenderen også drar sammenligning til sitt lokale kommunestyre og skriver at man der sitter i opposisjon og gir inntrykk av at det er problematisk å sitte i opposisjon med hensyn til innsyn. Ja, da sier vel det også meg at mer åpenhet også trenges på alle plan i politikken, så hvorfor da være i mot?

Det bør ikke være en eneste god grunn til å føre en mer lukket og "hemmelig" politikk når man har et flertall. Åpenhet er vel ikke noe man bør frykte?

Vear, 4. august 2007
Kåre Pettersen
1. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**