Ber Stoltenberg ta opp Sellafield med Gordon Brown

Gunnar Kvassheim har sendt brev til statsminister Jens Stoltenberg der han ber om at Stoltenberg tar opp gjenåpningen av Sellafield med sin britiske kollega.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Sellafield anlegget

I brevet peker Kvassheim på at miljøvernminister Helen Bjørnøy har tatt saken opp med sin britiske kollega uten å vinne særlig gehør. Nå mener Gunnar Kvassheim at statsministeren må på banen. THORP anlegget for gjenvinning av atomavfall har vært stengt siden 2005 etter at det ble oppdaget lekkasjer fra anlegget.

Les hele brevet til statsministeren her:

Vedrørende planer om gjenåpning av THORP-anlegget i Sellafield

I 2005 ble det avdekket en alvorlig lekkasje av høyradioaktivt materiale fra det omstridte atomgjenvinningsanlegget THORP i Sellafield. Lekkasjen hadde pågått i hele ni måneder, og forholdet førte til at britiske myndigheter stengte anlegget. Det er åpenbart at anleggets tekniske stand er for dårlig og at sikkerhetsrutinene ikke fungerer eller ikke etterfølges. Det foreligger nå planer om gjenåpning av THORP-anlegget. Disse planene er svært bekymringsfulle.

Om kort tid vil den britiske regjeringen trolig avgjøre om den vil godkjenne gjenåpning av anlegget. Miljøvernminister Helen Bjørnøy har tidligere uttrykt skepsis ovenfor sin britiske kollega til dette, uten å nå fram.

Gordon Brown ble nylig ny statsminister i Storbritannia. Han har bebudet ny kurs på en rekke områder. Venstre ber derfor Statsministeren ta saken opp med sin britiske kollega. Vi ber statsministeren gjøre alt han kan for å forhindre at anlegget gjenåpnes.

Med vennlig hilsen

Gunnar Kvassheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**