Bygda vår, Mosvik

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Bygd, natur, kyst

Foto: Tone Rasmussen

1. Bevare Mosvik som egen kommune. Ingen skal tvinges til sammenslåing.

2. Satse på interkommunalt samarbeid for å sikre rasjonell drift og god
kvalitet på kommunale tjenester.

3. Utvide samarbeidet med innherredkommunene der det vil tjene innbyggerne bedre.

4. Redusere deltakelsen i Fosen regionråd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**