Folkestyre

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Havblikk, hav, sjø, strand

Foto: Finn Dale Iversen

1. At minst 2 av årets kommunestyremøter skal avvikles på kveldstid. Dette for større åpenhet og mulighet for personer og organisasjoner til å stille spørsmål til politikerne.

2. Tidlig i valgperioden vurdere politisk organisering og delegasjonsreglement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**