Politikken ut av bøttekottene!

Partienes arbeidsform er viktig. Man må stille seg spørsmål om det er riktig at noen få “toppolitikere” tar avgjørelser på bøttekottet og informerer sine partiers representanter om hva de skal stemme for og i mot. Etter min mening burde alle partier følge opp det som Venstre sier om arbeidsformen for politikere i Grimstad, skriver Odd Bjørn Ness i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


(Innlegget sto på trykk i Grimstad Adressetidende torsdag 2. august).

Politikken ut av bøttekottene

Odd Bjørn Ness

Foto:

Kommunestyret skal være en forsamling hvor vettuge mennesker drøfter saker og tar beslutninger til innbyggernes beste på kort og lang sikt. Den enkelte skal stemme ut fra sin oppfatning av hva som er riktig, basert på en grundig og balansert saksfremstilling, og de politiske prinsipper den enkelte har sluttet seg til før valget — det vil si partiets prinsipprogram.
Etter min mening bør alle parter innse at et partiprogram ikke er en kontrakt mellom velger og valgt — men en intensjonserklæring.
For like sikkert som at alle partier presenterer saker de vil gå for – eller i mot – i sine valgprogrammer, like sikkert er det at mye kan skje som gjør det riktig å endre mening. I en kommunestyreperiode, vil det også alltid komme opp viktige saker som ikke var aktuelle da programmene ble laget.

I et slikt perspektiv vil partienes arbeidsform være viktig. Partiet må se på seg selv som et verktøy for sine representanter, ikke betrakte representantene som verktøy for seg. Det er representantene som er folkevalgt og skal stå til ansvar — ikke partikoryfeene.

Det setter også krav til hvordan politikken utøves i og rundt kommunestyret. Man må stille seg spørsmål om det er riktig at noen få "toppolitikere" tar avgjørelser på bøttekottet og informerer sine partiers representanter om hva de skal stemme for og i mot.

Etter min mening burde alle partier følge opp det som Venstre sier om arbeidsformen for politikere i Grimstad:
– Vi står for åpenhet — alle skal ha tilgang til informasjonen som ligger til grunn for beslutninger, beslutningene skal ikke fattes i lukkede rom, og kommunen skal drive et aktivt og servicepreget informasjonsarbeid.
– Vi tror på bred deltagelse — alle har noe å bidra med! De beste beslutningene blir til når vi har hørt alle argumenter for og mot — og lært av hverandre. Vi er mot blokkdeling i kommunestyret.

For mange høres jo dette selvsagt ut. Men er det det? Den som har vært aldri så lite involvert i kommunepolitikken vet at det ikke er det. Men hvis alle partier er enige om at det er slik det bør være, og jobber etter disse prinsippene, vil det etter min mening ikke være så viktig hvilket partis liste den enkelte velger bruker. For fornuften og klokskapen har ikke partitilknytning, og forskjellig utgangspunkt i forhold til en sak vil — gjennom saklig meningsutveksling og vurdering — gi de beste beslutninger.
Det er bedre å glede seg over at alle fakta er på bordet, og alle har fått lagt sine egne vurderinger til grunn for sin stemme — og tape avstemningen — enn å være med på å vinne avstemningen – med en flau smak i munnen.

I tillegg vil det — ved en åpen arbeidsform — bli stadig flere vettuge mennesker som vil stille seg til rådighet for de forskjellige partier — for å bli valgt inn i kommunestyret.
Noe som igjen vil sikre gode beslutninger. Vi får brutt dagens onde sirkel, ved at stadig færre vil delta i kommunepolitikken — den viktigste av alle "frivillige arenaer".

Antagelig er Venstre det eneste partiet i kommunen som har evne og vilje — og ikke er opphengt i tidligere uvaner — til å gjennomføre en slik arbeidsform.
Er du enig i ovenstående, bør du vurdere å stemme på Venstre i år — selv om du kan være uenig i enkeltsaker i partiprogrammet.

Odd Bjørn Ness
Listekandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**