Skolen vår

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


1. Utvikle uteområder tilrettelagt for fysisk aktivitet.

Barnehage

Foto: Øyvind Misje

2. Ha mer aktiv bruk av uteområdene i undervisningen.

3. Gi økonomisk støtte til lærere som ønsker å videreutdanne seg innen uteskolepedagogikk.

4. Fortsette og videreutvikle alternativ undervisning gjennom opplegg som "gården som pedagogisk ressurs".

5. Styrke ordningen med elevbedrifter som gir elevene et godt innblikk i arbeidslivet og fornyer skolehverdagen. Mer aktiv bruk av tilskudd og garantier fra næringsfond.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**