Video virker

Venstrelagene i Rogaland har i lengre tid brukt video på sine nettsider. Via YouTube har ulike videoer blitt lagt ut på lagenes hjemmesider. Stavanger Venstre har hatt flere videoer i lengre tid. Nå har også pressen oppdaget dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Ugler i mosen

Foto: Tore Nilsen

Både NRK Rogaland og Rogalands Avis har hatt oppslag på partienes bruk av video i sitt informasjonsarbeid. Som eksempler på partier og politikere som bruker video er blant annet Stavanger Venstres Per A. Thorbjørnsen trukket fram. Stavanger Venstre har lagt ut flere videoer om aktuelle saker.

Venstres videoer er ikke bare knyttet til enkeltpersoner. Video inngår som en viktig del av det totale informasjonsarbeidet både med tanke på intern informasjon og informasjon til publikum. Det er heller ikke begrenset til en enkelt målgruppe som ungdom, slik pressen synes å tolke det.

Gjennom valgkampen vil Venstre fortsette å legge ut video på sine hjemmesider. Videoene vil også være tilgjengelige på YouTube.

Les mer på NRK sine nettsider her >>

Les på Rogalands Avis sine nettsider her >>

Venstres YouTube kanal finner du her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**