Ordførerkandidat Stiksrud på NRK Torget

NRK vil i forbindelse med årets lokalvalg skape bedre dialog mellom velgere og folkevalgte. Nye medier og nye medievaner åpner for en aktiv valgkamp på internett. Vi ønsker deg velkommen til Torget, lytterne, seerne og lesernes egne nettsider, der også du som kandidat til kommune-/bystyre kan kommunisere med innbyggerne i kommunen din om hva du og ditt parti står for.

Torget er — som navnet tilsier — et torg for hele landet, men mest av alt for hver enkelt kommune. Torget er åpent for alle — ikke bare politikere — og vi i NRK vil også sette noen saker på agendaen her.
Ordførerkandidat Helge Stiksrud har svart på de første spørsmål. Les mer hva Helge tenker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Klimaspørsmålet ble tidlig i vår en av hovedsakene i valgkampen, og partiene markerte sterke synspunkter på hva kommunene bør gjøre.
Vi vil derfor at du i ditt første innlegg svarer på disse tre spørsmålene:

1: Vil du/partiet ditt kutte i klimagassutslippene lokalt de neste fire årene?

Helge Stiksrud

Foto: Vidar Grundetjern

JA. Venstre har tatt initiativ til at det skal utarbeides en klimaplan for Ringerike kommune. Ringerike kommune har alle forutsetninger for å kunne bli klimanøytral(er Norges viktigste skogbrukskommune).

2: Hvilke tiltak vil dere sette i verk?

Venstre har foreslått at kommunen skal gå til innkjøp av/lease de mest miljøriktige biler og andre kjøretøyer kommunen rår over. Ringerike Venstre går inn for at det blir bygget et biobreselanlegg med fyllestasjon på Ringerike. Venstre går også inn for at mulighetene for en bybane kan bygges i Hønefoss. Satsing på gang- og sykkelveier – spesielt i Hønefoss. Styrke kollektrafikktilbudet (bedre framkommeligheten) Vi opprettet tidlig på 90-tallet Ringerike Venstres Miljøpris. Det skal være lønnsomt å tenke og handle miljøriktig – også lokalt:

3: Hva vil du selv gjøre — personlig — for å redusere utslippene?
Familien har bare en bil: Toyota Prius (hybridbil). Den har jeg hatt siden mai
2005. Sykler/går til jobb. Reiser kollektivt når det er mulig. Kildesorter og
leverer spesialavfall på dertil tilrettelagte mottaksstasjoner.
Hjemmekomposterer organisk avfall. Forsøker å få lagt om til
fjernevarmeoppvarming av boligen(det er nettopp satt igang et fjernvarmeanlegg
i Hønefoss basert på flis, men foreløpig er det større bygg som prioriteres).
Har kjøpt klimakvoter. Tenker miljø og forsøker å opptre mest mulig
miljøriktig til daglig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**