Jeg kjøper klimakvoter av Nettbuss

Miljøet er heldigvis i fokus. Alle vil nå være “verdensmester i miljøvern”, men vi skal helst ikke måtte forandre på hverdagen. Skal vi få berget miljøet, så må vi tenke på hva vi kan gjøre i dagliglivet. Det hjelper lite å kjøpe klimakvoter for å lette på samvittigheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Hva betyr overskriften ? Jeg kjøper klimakvoter av Nettbuss. Det betyr bare at jeg bruker buss til jobben, så langt det lar seg gjøre. Jeg bor i Jondalen. Det å være ivrig bussbruker i Jondalen kan sammenlignes med å hogge tømmer i Sahara. Det er få trær i Sahara og det går nesten ikke busser i Jondalen.

Skal vi få ned utslipp av klimagasser, så vil et bedre busstilbud være viktig å satse på. Flere småbusser rundt i byen / bygdene kan få folk til å ta bussen.

Vi har kommet i gang med å gjøre Kongsberg til en sykkelby. Vi må fortsette arbeidet. Jeg ønsker meg gang / sykkelveier også utenfor byen. Vi kan på den måten ta vare på både miljøet vårt og helsa. La bilen stå hvis du kan bruke andre framkomstmidler.

Ta deg tid til å tenke på miljøet !

Sølvi Flo
Listekandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**