Per Jon Stengrundet

Per Jon er kommunestyrerepresentant for Trysil Venstre i perioden 2007-2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Per Jon

Foto: Pål Selsjord Bjørseth

Presentasjon:
Per Jon Stengrundet er 61 år, bokhandler av yrke, og har flere Trysilmesterskap i antall “slengere” under valg. Under valget i 2007 fikk han 48 slengere, omtrent like mange som hele Arbeiderpartiet til sammen. Han har vært medlem av kommunestyret fra 1987-2003, hvorav i formannskapet fra 1999. Etter en periode uten verv var han satt opp på ukumulert 3. plass på kommunestyrelista til valget 2007, men fikk så mange personstemmer og slengere at han gikk helt til topps. Dette gjør han til en av de politiske veteranene i Trysil.

Per Jon driver Halvorset bokhandel i Storgata 30, og på fritiden synger han i Trysil Mandskor, og er ellers svært interessert i historiearbeid. Av hjertesaker nevner han naturlig nok kultur og næringsliv. Han er ellers en stor pragmatiker, og sa i forbindelse med valgkampen følgende:

"Det er viktig med politikere som har god kontakt med “grasrota”. Jeg er også opptatt av at politikk ikke nødvendigvis skal dreie seg om makt og ære. Et politisk mangfold gir gode løsninger, der ikke minst de mindre partiene er av vesentlig betydning."

Kontaktinformasjonen til Per Jon finner du hvis du går tilbake til hovedsida til Trysil Venstre.

Tilbake

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**