Venstre på Etnemarknaden

Harald Hove og Anne-Beth Njærheim besøkte Etnemarknaden på torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Etne-mote

Foto: MK

Fylkespolitikerne Harald Hove og Anne-Beth Njærheim var på besøk i Etne torsdag 2. august, og hilste på Etne Venstres listetopp Albert Inge Rafdal. Etne Venstre satser på å doble sin oppslutning siden forrige valg, og påpeker viktigheten av en ny retning for næringssatsingen i kommunen.

Harald Etne

Foto: MK

I tillegg deltok 1. kandidat til fylkestingsvalget Harald Hove på den politiske debatten, der det også deltok to ministere, stortingsrepresentanter og fylkesordføreren. Temaet for debatten var “Samferdsel – Tunnel, europavei og høghastighetsbane” Hove påpekte behovet for en seriøs satsing på kollektivtrafikk, der et reelt alternativ til privatbilismen, flytrafikken og godstransporten er grunnleggende nødvendig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**