Vi vil utvikle sentrum

Felleslista ønsker å videreutvikle Siljan sentrum. I tillegg til boliger, handel og offentlige tjenester mener vi det er viktig å ivareta de grønne områdene og skape kulturelle og sosiale møteplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi mener kommuneplan som ble vedtatt i juni gir et godt grunnlag for å videreutvikle sentrum. Men det vil hele tide være en prioritering mellom utbygging og vern av dyrka mark.

Avis, TA

TA har skrevet en reportasje om dette. Les den HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**