Venstre vil motarbeide nedleggelse av de militære installasjonene i Rogaland

Det er Stavanger Aftenbladet som har offentliggjort at forsvarsstudie om den militære organisasjon i Norge fra 2009 til 2013 vil fjerne det meste av den militære virksomheten i Rogaland.
-Rogalandsbenken må be om møte med forsvarsministeren, sier Venstres stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Planene >> innbærer flytting av Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) på Jåttå fra Stavanger til Landsdelskommando Nord-Norge på Reitan ved Bodø og nedleggelse og flytting av rekruttskolene for Sjøforsvaret og Luftforsvaret på Madla. På Sola skal bare redningshelikoptrene beholdes. Mellom 500 — 1000 arbeidsplasser vil forsvinne. Offentliggjøringen var planlagt til etter valget.

– Rogalandsbenken må samles ekstraordinært i løpet av august, sier Gunnar Kvassheim. -Det er foretatt betydelige investeringer lokalt i nye anlegg på grunnlag av nylig fattede vedtak.

Flagg og anker

Foto: H. Bast

Både i Madlaleiren og på Jåttå er det foretatt store oppgraderinger, til sammen på flere hundre millioner kroner. En flytting eller nedleggelse av FOHK vil alene innebære en ekstra kostnad på mellom 600 million og 1 milliard. >>
Det er i tillegg en åpenbar fare for at Nato velger å flytte sin aktivitet fra Norge. FOHK ble i sin tid lokalisert på Jåttå med argument om viktigheten av kontakt med Nato og Joint Warfare Center (JWC). FOHK benytter seg av JWCs infrastruktur på Jåttå.

– Disse planene må stanses, sier Venstres fylkesleder Helge Solum Larsen. Å legge ned eller flytte virksomhet fra Rogaland er blitt et mønster med denne regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**